+32 9 380 36 82 info@drone-landmeter.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

Periodieke stockopmeting en rapportering

Periode: 4 keer per jaar

Locatie: Grobbendonk

Opdrachtgever: Kerkstoel

Dienstendronefotografie

Periodieke stockmeting van granulaten

Bij de betoncentrale van Kerkstoel in Grobbendonk wordt vier keer per jaar een stockmeting uitgevoerd. Hierbij wordt per type granulaat het volume bepaald. Omdat de volumes moeilijk in te meten zijn van op de grond doet Kerkstoel beroep op de drone-landmeter van Teccon.

De granulaten worden bewaard in betonnen bakken. Bij de eerste volumemeting werden deze bakken op het terrein ingemeten door een landmeter. Vervolgens werden ze in 3D gemodelleerd. Dit model dient als basis voor de volumemetingen.

Met behulp van een drone worden  luchtfoto’s gemaakt van de stock van granulaten. Deze foto’s worden op kantoor verwerkt tot een hoogtemodel. Vervolgens wordt voor elk type granulaat een volume bepaald. De volumemetingen worden gerapporteerd in een verslag gevalideerd door een landmeter-expert.

Gevalideerde rapportering

De landmeters-experten van Teccon leveren een onafhankelijk attestering van de berekende volumes. Een landmeter-expert is onderworpen aan een gereglementeerde deontologie. Een rapport gevalideerd door een landmeter-expert heeft daardoor juridische waarde. Dit zorgt ervoor dat je het rapport van Teccon kunt gebruiken als basis voor de attestering van de waarde van je stock door een revisor.

 

Interesse in een dronevlucht?

Bespreek je vraag met een drone-expert van Teccon!