+32 9 380 36 82 info@drone-landmeter.be

Toepassingen

 

Orthofoto

Een digitale orthofoto is een mozaïek van gegeorefereerde en gecorrigeerde luchtfoto’s.

Plan

Op basis van de luchtfoto’s worden kaarten gemaakt van infrastructuur, vegetatie,…

Terreinmodel

Verwerking van de luchtfoto’s tot een 3D model van het terrein.

Volumebepaling

Op basis van het terreinmodel wordt grondverzet opgevolgd en worden volumes bepaald.

Orthofoto, een overzicht van je projectzone

Teccon zet drones in voor luchtfotografie en gevelfotografie. Tijdens de vlucht worden GPS-gepositioneerde foto’s opgenomen. Deze foto’s worden verwerkt tot gegeorefereerde orthofoto’s.

Een digitale orthofoto is een mozaïek van gegeorefereerde en gecorrigeerde luchtfoto’s die de volledige projectzone bedekt. Je kan erop meten als op een digitale landkaart. Gebruik de orthofoto als onderlegger in je GIS- of CADsoftware. Door combinatie van de orthofoto met ander kaartmateriaal krijg je meer inzicht in je projectzone.

Digitale kartering, van foto tot plan

Op basis van de foto’s worden plannen opgesteld van onder andere:

 • Wegenis en infrastructuur
 • Landgebruik en vegetatie
 • Archeologische overblijfselen
 • Gevels van gebouwen

Visualisatie, prospectie en planning

De orthofoto en plannen geven de actuele toestand van een gebied weer en bieden zo meer inzicht in:

 • Verkavelingen
 • Te ontwikkelen gebieden en projectgronden
 • Bouwwerven en infrastructuurprojecten
 • Archeologische sites

De luchtfoto of kaart wordt ook gebruikt voor infoborden bij parken, recreatiedomeinen, begraafplaatsen, etc.

Monitoring van vegetatie

Infrarood luchtfoto’s geven een indicatie van de gezondheids- en groeitoestand van landbouwgewassen, bomen, enz. Voor precisielandbouw worden zones verschillende keren per seizoen overvlogen en geanalyseerd.

3D terreinmodel

Teccon maakt gebruik van een onbemand vliegtuig of drone voor luchtfotografie. De beelden kunnen verwerkt worden tot 3D terreinmodellen. Deze Digitale Terrein Modellen (DTM’s) vormen de basis voor volumemetingen of metingen van grondverzet vanop afstand.

Ze worden ingezet voor:

 • Aanmaak van hoogtekaarten
 • Volumebepaling van bulkgoederen zoals grond, afbraakmateriaal, zout, etc.
 • Rapportering van grondverzet
 • 3D visualisatie van een groeves of andere zones met grote hoogteverschillen
 • Voorbereiding van infrastructuur- en bouwprojecten

Volumebepaling

Op basis van het hoogtemodel wordt grondverzet van bouwprojecten en groeves opgevolgd.

Bepaling volumes van:

 • Afgegraven grond
 • Aangevulde grond
 • Bulkgoederen en afbraakmateriaal
 • Te ontginnen grondstoffen

Gebruik het terreinmodel voor de jaarlijkse rapportering van je stock en grondverzet. Dankzij het model kan je opeenvolgende jaren gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Gevalideerde rapportering

Heb je nood aan een onafhankelijk attestering van berekende afmetingen, hoeveelheden of volumes? Heb je officiële deskundige verslagen nodig, bijvoorbeeld voor een maandelijkse of jaarlijkse stocktelling? Kies dan voor de gevalideerde dronedata opgemaakt door onze landmeters-experten.

Een landmeter-expert is onderworpen aan een gereglementeerde deontologie. Een rapport gevalideerd door een landmeter-expert heeft daardoor juridische waarde.

Gebruik het gevalideerd rapport:

 • als basis voor attestering van de waarde van je stock door een revisor;
 • als deskundigenverslag bij juridische kwesties;
 • om later juridische problemen te vermijden.

Interesse?

Bespreek je vraag met onze drone-landmeters!