+32 9 380 36 82 info@drone-landmeter.be

Techniek

Landmeetwerk met drones

Drones?

Heel wat termen worden door elkaar gebruikt: drone, multicopter, fixed wing, RPAS, UAV, UAS, onbemand vliegtuig. Allemaal namen voor onbemande vliegende toestellen. Sommigen lijken eerder op een helicopter met één of meerdere propellers, anderen lijken meer op een vliegtuig. Ze zijn beschikbaar in allerlei modellen. Gaande van eenvoudige toestellen voor privégebruik tot gespecialiseerde toestellen voor professionele toepassingen zoals inwinning van geografische informatie.

Inwinning van geografische informatie

De drone landmeter spitst zich toe op de inwinning van luchtfoto’s met drones. Deze data wordt vervolgens verwerkt tot geografische informatie:

 • Orthofoto’s
 • Plannen
 • 3D terreinmodellen
 • Enz.

Fotovlucht

Op basis van de projectspecificaties wordt een vluchtplan opgesteld. Onze toestellen vliegen in België tot op 90m hoogte. Tijdens de vlucht worden GPS-gepositioneerde foto’s genomen. Deze foto’s hebben onderling een grote overlap. Dankzij deze overlap kan fotogrammetrisch de vorm, afmeting en ligging van gefotografeerde objecten worden bepaald.

Gelijktijdig meet een landmeter van Teccon op het terrein de positie van controlepunten. Deze controlepunten (GCP’s) zijn zichtbaar op de foto’s.

Dataverwerking

De verwerking van de data vindt plaats op kantoor met gespecialiseerde software. Met behulp van de controlepunten worden de foto’s nauwkeurig gepositioneerd. De foto’s worden vervolgens verwerkt tot orthofoto’s , plannen en terreinmodellen.

Waarom kiezen voor een drone-vlucht?

Hoge kwaliteit geo-informatie
 • Luchtfoto’s met hoog detailniveau: resolutie tot 3 cm
 • Terreinmodel met hoge absolute nauwkeurigheid: vanaf 5 cm in planimetrie (xy) en 10 cm in hoogte (z)
 • Eindproducten bruikbaar in alle GIS-en CADpakketten
Efficiëntie
 • Korte mobilisatietijd en opbouwtijd van de drone
 • Goedkoper dan klassieke luchtfotografie voor gebieden tot 6 km²
 • Efficiënte verwerking en korte levertijden
Veiligheid

De erkende dronepiloten van Teccon garanderen een vluchtuitvoering conform de wetgeving. Zo vermijden we gevaarlijke situaties tijdens de datainwinning.

De meting gebeurt vanop afstand, door middel van luchtfoto’s. De drone landmeter komt hierdoor niet in contact met het te meten materiaal. Deze techniek biedt zo een veilige oplossing voor het meten van:

 • Vervuilde materialen
 • Afbraakmateriaal
 • Moeilijk betreedbare zones

Toepassingen

De landmeetkundige toepassingen van drones kunnen verdeeld worden in twee groepen:

 • Luchtfotografie en kartering
 • Hoogtemodel en volumebepaling