+32 9 380 36 82 info@drone-landmeter.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

Plaatsbeschrijving van een dak

Periode: november 2019

Locatie: Binche

Opdrachtgever: landmeter

Dienstendronefotografie

Plaatsbeschrijving met dronefoto’s

Met behulp van een drone werden het dak van het gebouw van het treinstation in Binche gefotografeerd. De foto’s werden gebruikt om de staat van het dak te rapporteren in een plaatsbeschrijving.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een rapport van de staat van een gebouw. Het wordt opgesteld bij aanvang van huur of voor de aanvang van werken. Het rapport geeft een gedetailleerde beschrijving van eventuele gebreken en tekortkomingen (barsten, vochtproblemen …). Dit rapport wordt geïllustreerd met foto’s en/of videoreportages. Moeilijk bereikbare plaatsen zoals daken kunnen in beeld gebracht worden met een drone.

De landmeter-expert van Teccon treedt op als onafhankelijk expert en zorgt ervoor dat de plaatsbeschrijving voldoet aan de wettelijke verplichtingen. De tegensprekelijke plaatsbeschrijving is een rechtsgeldig document welk als bewijsmateriaal kan dienen in een rechtszaak.

 

Interesse in een dronevlucht?

Bespreek je vraag met een drone-expert van Teccon!