+32 9 380 36 82 info@drone-landmeter.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

Maandelijkse opmeting van de houtvoorraad van Recybois

Periode: april 2017 – maart 2018

Locatie: Industriezone van Latour, Luxemburg

Opdrachtgever: Groupe François

Diensten: UAV/drone

Opmeting van een houtvoorraad met behulp van een drone

Voor dit project worden fotogrammetrische drone-vluchten uitgevoerd over twee sites van Recybois . Dit bedrijf is gespecialiseerd in de productie van houtpallets.

Eén keer per maand wordt de aanwezige houtvoorraad geïnventariseerd. Op basis van luchtfoto’s ingewonnen met een drone wordt een 3D puntenwolk gegenereerd. Hieruit worden de lengteprofielen van de stapels hout geëxtraheerd. De oppervlakte van het profiel wordt vermenigvuldigd met de theoretische lengte van de rij stammen om per stapel het volume te bepalen. Deze volumes worden gebruikt om de invoer en uitvoer van hout in de loop van de maand te verifiëren.

Meer weten over meetwerk met drones?

aanduiding hoogspanningskabel op terreinfoto