+32 9 380 36 82 info@drone-landmeter.be

Projectfiche

Terug naar projecten
plan van de hoogspanningskabel

3D model van 10km lange spoorwegwerf

Periode: 2019

Locatie: Aalter-Beernem

Opdrachtgever: Besix

Dienstendronefotografie

Opmeting van spoorwegwerf

Besix deed beroep op de drone-landmeters van Teccon voor de opmeting van een spoorwegwerf van meer dan 10km tussen Aalter en Beernem.

 

3D model van de werfzone

Tijdens een reeks opeenvolgende dronevluchten werd de volledige werfzone overvlogen. Met behulp van de drone werden op vaste afstanden luchtfoto’s gemaakt. Gelijktijdig werd door een landmeter van Teccon op het terrein de positie van controlepunten gemeten met GNSS (GPS). Deze controlepunten (GCP’s) zijn zichtbaar op de foto’s. Met behulp van de controlepunten worden de foto’s tijdens de verwerking nauwkeurig gepositioneerd. De foto’s worden verwerkt tot nauwkeurige orthofoto’s, plannen en 3D-modellen.

Op het 3D-model werden alle lijnvormige elementen gekarteerd: grachten, taluds, wegenis, rand spoorbedding,.. Waar nodig werden de gegevens aangevuld met 3D metingen op het terrein.

 

Inpassing van het ontwerp

Met het 3D model van de bestaande toestand kon Besix het ontwerp verder inpassen en aanpassen. Ook volumes werden in deze fase berekend.

 

Veilige opmeting van moeilijk toegankelijke zones

De erkende dronepiloten van Teccon garanderen een vluchtuitvoering conform de Belgische wetgeving. Zo vermijden ze gevaarlijke situaties tijdens de datainwinning. De meting gebeurt vanop afstand, door middel van luchtfoto’s. De drone-landmeter komt hierdoor niet in contact met het te meten materiaal. Deze techniek biedt zo een veilige oplossing voor het meten van:

  • Vervuilde materialen
  • Afbraakmateriaal
  • Moeilijk betreedbare zones zoals spoorwegen

De werfzone Aalter-Beernem bevindt zich in HTA10. Dit is de “coastal helicopter training area” die een groot deel van de provincie Oost- en West-Vlaanderen bedekt. Binnen dit gebied gelden sterke beperkingen voor drones. Om dronevluchten te kunnen uitvoeren in deze zone is flexibiliteit erg belangrijk.

Artikel in de Bouwkroniek

Lees het artikel over dit project in de Bouwkroniek van 21 februari 2020.

Interesse in een dronevlucht?

Bespreek je vraag met een drone-expert van Teccon!